zadzwoń: 71-314-25-24

Negocjacje handlowe

Szkolenie pokazuje techniki negocjacji w działaniu, więc jak przejść od NIE do TAK w trudnych rozmowach z klientami

Dzięki naszemu szkoleniu uczestnicy nauczą się, jak zastosować techniki negocjacji, by skutecznie zareagować w większości trudnych sytuacji w kontakcie z klientami w procesie sprzedaży i obsługi posprzedażowej.

Poznają także szereg metod rozpoznawania i reagowania na gry i blefy negocjacyjne stosowane przez klientów, kiedy stykają się z odmową a także podczas reklamacji, czy windykacji.

Uczestnicy podniosą swoją efektywność oraz zmniejszą poziom negatywnych emocji, dzięki wprowadzeniu w techniki negocjacji stosowane w trudnych sytuacjach:

1. Otrzymają sprawdzone wskazówki wywierania perswazyjnego wpływu w procesie sprzedaży i negocjacji B2B

2. Opracują zestawienie projekcji swoich klientów z metodami skutecznych reakcji neutralizujących

3. Poznają najskuteczniejsze metody rozpoznania i reakcji na gry debiutowe, blefy i inne gry negocjacyjne klientów

4. Dostaną „ściągawkę” z przykładowymi reakcjami na wybrane rzeczywiste obiekcje klientów

5. Wypracują – na bazie zestawu dobrych praktyk – sposoby na odmowę ważnym klientom w przypadku ich nieakceptowalnego żądania oraz dostaną konkretne podpowiedzi, jak pomimo odmowy utrzymać tego klienta

6. Poznają etapy reakcji w przypadku nieakceptowalnego zachowania klienta

7. Przećwiczą formy rozmowy, która pozwoli utrzymać klienta reklamacyjnego – nawet w przypadku odmowy załatwienia reklamacji po jego myśli

8. Poznają techniki negocjacji i główne zasady, wg których będą mogli prowadzić skuteczną rozmowę windykacyjną

9. Nauczą się konkretnych sposobów reagowania w różnych trudnych sytuacjach i przy zaskakujących zachowaniach klientów

10. Otrzymają informację zwrotną o sobie pod kątem  mocnych stron oraz obszarów do rozwoju z punktu widzenia negocjacji sprzedażowych

11. Poznają sprawdzone metody radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami w pracy

Zobacz jeszcze więcej argumentów, które przemawiają za skorzystaniem ze szkolenia wprowadzającego w techniki negocjacji w trudnych sytuacjach handlowych:

W trakcie szkolenia uczestnicy dostają konkretne wskazówki dotyczące stosowania nabytych umiejętności w swojej praktyce biznesowej.
Szkolenie ma charakter aktywnego treningu w formie warsztatu. Przede wszystkim służy nabyciu i wzmocnienie kompetencji sprzedażowych na rynku B2B.

Trener dba, aby uczestnicy szkolenia mieli możliwość opanowania nowej wiedzy, umiejętności, zachowań i nawyków w skuteczny sposób, w atmosferze akceptacji, wyzwalającej ciekawość i poczucie komfortu.

Ćwiczenia wprowadzające w typy klientów zbudowaliśmy na realnych sytuacjach i sprawdzonych rozwiązaniach. Są one dostosowane do specyfiki pracy organizacji zajmującej się sprzedażą produktów lub usług o średniej lub dużej wartości jednostkowej kontraktów. Uczestnicy w wielu sytuacjach mogą pracować nad case’ami ze swojej firmy. Praktyczny trening nowych umiejętności zapewniają również scenki i gry symulacyjne z feedbackiem trenera.

W trakcie zajęć następuje zweryfikowanie aktualnych kompetencji uczestników za pomocą autodiagnozy i informacji zwrotnej od trenera.

Ważną częścią szkolenia jest praca nad proaktywną postawą uczestników i dążenie do zwiększenia efektywności prowadzonych przez nich rozmów handlowych.

Jeszcze przed rozpoczęciem zajęć angażujemy uczestników w pracę poprzez otrzymanie zadania przed-szkoleniowego do indywidualnego wykonania. Po szkoleniu natomiast otrzymują do realizacji zadanie wdrożeniowe do konsultacji z trenerem w ramach e- mentoringu.

Nasi trenerzy współpracują z:

Masz pytania?

Wpisz swój numer telefonu. Oddzwonimy do Ciebie!

Wprowadź prawidłowy numer