zadzwoń: 71-314-25-24

Zarządzanie Projektami

Świadome i sprawne zarządzanie projektami umożliwia efektywną i kompleksową realizację bardziej i mniej złożonych przedsięwzięć zaspokajających wewnętrzne potrzeby organizacji lub potrzeby klientów. Stale rosnąca popularność dziedziny zarządzania projektami świadczy o możliwości, a w wielu przypadkach o konieczności stosowania podejścia projektowego praktycznie w każdej organizacji.

Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy jak często jest częścia projektu, a poprzez aktywne uczestnictwo w naszych warsztatach można zdobyć pełna swiadomość, wiedzę i praktyczne umiejętności jak efektywnie pracowac projektowo.

W zależności od branży, wielkości organizacji, naszych predyspozycji, specyfiki projektu, czasu, kosztów i szybkości oczekiwanego rezultatu, projekty można realizowac na wiele sposobów. Na naszych warszatatach istnieje możliwość zgłębienia tematu w trzech obszarach:

 • Podstawy zarządzania projektem na bazie metodyki tradycyjnej w oparciu o Prince2
 • Podstawy zarządzania projektem na bazie metodyki zwinnej w oparciu o Scrum
 • Podstawy zarządzania projektem na bazie metodyki mieszanej w oparciu o Agile PM

Grupa docelowa:

 • Niniejsze warszataty przeznaczone są dla pracowników każdej organizacji, która widzi potrzebę stosowania kontrolowanego podejścia do zarządzania własnymi projektami.
 • Wiedza zdobyta podczas warsztatów jest szczególnie użyteczna dla managerów projektów, pracowników wsparcia projektów, członków zespołów projektowych, spronsorów projektu oraz managerów z każdej dziedziny, którzy są odpowiedzialni za zapewnienie sukcesu projektu (pośrednio lub bezpośrednio).

Podstawy zarządzania projektami w oparciu o Prince2

Cele szkolenia:

 • Zrozumienie podstaw metodyki Prince2
 • Zdobycie wiedzy na temat sprawnego i efektywnego organizowania, planowania i kontrolowania projektów
 • Podejmowanie lub sugerowanie decyzji odnośnie rozpoczynania i kontynuacji projektów na podstawie twardych faktów podanych w ustrukturyzowany sposób.

Zakres szkolenia:

 • Wprowadzenie do zarządzania projektami
 • Historia metodyk tradycjnych – podejścia kaskadowego
 • Prince2 – cechy charakterystyczne metodyki
 • Włąściwości projektu realizowanego w oparciu o Prince2
 • Określony i skończony czas trwania
 • Zdefiniowane i mierzalne produkty biznesowe (wyniki projektu)
 • System działań niezbędnych do budowy produktów biznesowych
 • Określona pula zasobów
 • Struktura organizacyjna z zakresem obowiązków każdej z ról niezbędnej do zarządzania projektem
 • Podejście procesowe do zarządzania projektem
 • Opis procesów najwyższego rzędu (które dzielą się na podprocesy):
 • Strategiczne zarządzanie projektem (ZS) – Directing a project (DP)
 • Uruchamianie Projektu/Przygotowanie Założeń Projektu (PP) – Starting up a project (SU)
 • Inicjowanie projektu (IP) – Initiating a project (IP)
 • Sterowanie Etapem (SE) – Controlling a stage (CS)
 • Zarządzanie Wytwarzaniem Produktów (WP) – Managing product delivery (MP)
 • Zarządzanie Zakresem Etapu (ZE) – Managing stage boundaries (SB)
 • Zamykanie Projektu (ZP) – Closing a project (CP)
 • Etapy zarządcze i realizacyjne
 • Mocne i słabe strony Prince2
 • Praktyczne zastosowanie Prince2

Rekomendowany czas trwania szkolenia: 2 dni szkoleniowe

Podstawy zarządzania projektem w oparciu o Scrum

Cele szkolenia:

 • Pozyskanie przez uczestników podstawowej wiedzy w zakresie zwinnego zarządzania projektami
 • Poznanie kluczowych elementów metodyki SCRUM
 • Doświadczenie na sobie sposobu realizacji projektu w metodyce SCRUM

Zakres warsztatów:

 • Wprowadzenie do zarządzania projektami
 • Historia metodyk zwinnych – podejścia Agile
 • Zasady manifestu Agile
 • Podstawowe wartości zwinnego zarządzania
 • Scrum – poznać słownictwo i zrozumieć pojecia:
  • role
  • artefakty
  • czynności
 • Scrum – sprawdzić się w praktyce
 • Gra szkoleniowa „lego park game” pozwalająca uczestnikom doświadczyć na sobie pracę w Scramie – całościowo realizowany projekt
 • Mocne i słabe strony Scrum
 • Praktyczne zastosowanie Scrum

Rekomendowany czas trwania warsztatu: 2 dni szkoleniowe

Podstawy zarządzania projektem w oparciu o Agile PM

Cele szkolenia:

 • Pozyskanie przez uczestników podstawowej wiedzy w zakresie zarządzania projektami według metodyki AgilePM
 • Poznanie kluczowych elementów metodyki: zasad, produktów, procesów oraz praktyk zwinnego zarządzania projektami

Zakres warsztatów:

 • Wprowadzenie do AgilePM
 • Filozofia, pryncypia i zmienne projektu
 • Czynniki wpływające na sukces projektu
 • Realizacja projektu w oparciu o DSDM (Dynamic System Development Method)
  • Procesy
  • Role i obowiązki
  • Produkty
 • Kluczowe praktyki według DSDM:
  • nadawanie priorytetów (MoSCoW)
  • timeboxing
  • modelowanie i prototypowanie
  • codzienne zbiórki
 • Praktyki AgilePM – facylitacja i rozwój iteracyjny
 • Planowanie i kontrola w cyklu życia projektu
 • Mocne i słabe strony AgilePM
 • Praktyczne zastosowanie AgilePM

Rekomendowany czas trwania szkolenia: 2 dni szkoleniowe

Nasi trenerzy współpracują z:

Masz pytania?

Wpisz swój numer telefonu. Oddzwonimy do Ciebie!

Wprowadź prawidłowy numer