zadzwoń: 71-314-25-24

Poligon rozwojowy

Poligon rozwojowy to specyficzne narzędzie wspólnej pracy trenera i lektora w celu usprawnienia określonych kompetencji rozwojowych w połączeniu z rozwojem kompetencji językowej, w formie warsztatu dwudniowego lub tygodniowego. Poligon rozpoczyna się po przyjeździe uczestników i kończy się z chwilą wyjazdu. Podczas całego trwania poligonu komunikacja odbywa się tylko w wybranym przez firmę języku. Dotyczy to zarówno zajęć szkoleniowych, czasu podczas posiłku jak i spotkań nieformalnych, oraz prywatnych rozmów uczestników poligonu. Poligon może być połączony z integracją uczestników, również w wybranym przez firmę języku.

Proponujemy:

 • Poligony Menadżerskie
 • Poligony Sprzedażowe
 • Poligony Negocjacyjne
 • Poligony Komunikacji interpersonalnej.

Poniżej opisano przykładowy poligon rozwojowy w zakresie zaawansowanego zarzadzania połączonego z rozwojem języka angielskiego.

Szkolenie prowadzone jest przez dwie osoby – trenera biznesowego prowadzącego całościowo zajęcia w języku angielskim oraz lektora języka angielskiego.

Szkolenie odbywa się w formie aktywnych warsztatów.

Główne cele poligonu rozwojowego skupiają się na:

 • Zapoznaniu uczestników z pojęciami i zachowaniami w zakresie leadership-coaching w języku angielskim, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zaawansowanej komunikacji (między innymi trudnych relacji z klientami), samorozwoju oraz prezentacji biznesowej
 • Przećwiczeniu z uczestnikami właściwych zachowań umożliwijących wdrożenie w praktyce omawianych zagadnień leadership coaching
 • Wzmocnieniu umiejętności praktycznych w zakresie tematyki zarządzania i leadership coaching w języku angielskim
 • Weryfikacji poziomu znajomości języka angielskiego wśród uczestników warsztatów oraz wskazanie obszarów do dalszego rozwoju

Przykładowa agenda poligonu rozwojowego:

Dzień 1

 • Wprowadzenie do tematu (trener + lektor) – plan i agenda warsztatu
 • Moduł 1

– Ćwiczenie integracyjne i ćwiczenie autoprezentacyjne dla uczestników (trener)

           – Słownictwo z zakresu autoprezentacji biznesowej (lektor)

 • Moduł 2

– Gra Dardianie + teoria w zakresie zaawansowanej komunikacji z klientem w języku angielskim (trener)

           – Słownictwo w języku angielskim w zakresie efektywnej

          komunikacji z klientem (lektor)

 • Moduł 3

– Trudne sytuacje w pracy z klientami – ćwiczenie + teoria (trener)
– Konsultacje indywidualne w zakresie własnego poziomu języka angielskiego w kontakcie z klientem (lektor)

Dzień 2

 • Podsumowanie dnia pierwszego (trener i lektor)
 • Ćwiczenie integracyjne dla uczestników (trener)
 • Moduł 1

– Zarządzanie własnym rozwojem między innymi w oparciu o model dojrzałosci Blancharda (trener)

– Słownictwo w zakresie własnej rozmowy rozwojowej (lektor)

 • Moduł 2

– Prezentacja biznesowa – ćwiczenie plus feedback (trener)
– Słownictwo w języku angielskim w zakresie skutecznej prezentacji biznesowej (lektor)

 • Moduł 3

– Konsultacje indywidualne w zakresie zarządzania (trener)

         – Konsultacje indywidualne w zakresie własnego rozwoju językowego (lektor)

W trakcie warsztatu zostaną wykorzystane następujące metody szkoleniowe: wykład interaktywny, analiza przypadku, film, gra szkoleniowa, odgrywanie ról, zadania wzbudzające refleksję (uświadamiające), dyskusja zogniskowana, indywidualne konsultacje.

Poligon rozowojowy ze względu na swój charakter kierowany jest kierowany do małych grup osób.

Współpracujemy z firmami:

Masz pytania?

Wpisz swój numer telefonu. Oddzwonimy do Ciebie!

Wprowadź prawidłowy numer