zadzwoń: 71-314-25-24

Zarządzanie zmianą

Główny cel szkolenia zakłada przygotowanie kadry kierowniczej do wprowadzania  procesu zmiany w organizacji.

70% zmian kończy się niepowodzeniem z powodu niewłaściwego zarządzania zmianą. Dlatego coraz częściej otwarte i nowoczesne organizacje uczą się nie tylko tego, jak zarządzać zmianą, aby dawać sobie radę w nieprzewidywalnych warunkach rynkowych. Firmom, które stawiają na innowacyjność i kreatywność, które chcą wykorzystywać swój potencjał i stale udoskonalać swoje działania, potrzebne jest również efektywne wykorzystywanie dynamiki zmiany i umiejętność sprawnego zarządzania pomysłami, pojawiającymi się w organizacji.

   Szczegółowy plan warsztatów może opierać się na poniższych zagadnieniach:Inżynieria zmiany. Zmiana jako mechanizm – jak zazwyczaj przebiegają zmiany i co jest warunkiem ich skuteczności?

Moduł odświeżający i uzupełniający koncepcję planowania i przebiegu zmiany wraz z warunkami ich powodzenia i zalecanymi sposobami postępowania (ze szczególnym uwzględnieniem skutecznej komunikacji, motywowania i angażowania innych do zmiany).

 • Fazy zmiany: koncepcją przebiegu zmiany wg Elisabeth Kubler-Ross–  5 etapów przebiegu zmian i ich charakterystyka (typowe zjawiska w każdym z etapów, przebieg krzywej efektywności, reakcje i potrzeby ludzi w zmianie, zalecane działania menedżerskie w każdym z etapów).
 • Metody skutecznej komunikacji dla osób planujących i wdrażających zmiany


Zmiana jako proces w organizacji – czego w firmie doświadczamy w trakcie zmian, jak zarządzać procesem i efektywnie wykorzystać energię zmiany?Moduł przybliżający tematykę zmiany w organizacji, uświadamiający procesy związane ze zmianą, wspierający rozwój kompetencji dotyczący planowania, wdrażania zmian i przewidywania rezultatów zmiany, nazywania i komunikowania pozytywów w zmianie oraz zapobiegania niepożądanym efektom zmiany.

 • Arkusz Analizy Przebiegu Zmian – kluczowe obszary oraz metody usprawniania przebiegu zmian.
 • Strony zmian w organizacji – określenie obszarów interesów i kierunków przepływu informacji w zmianie.
 • Zmiana i innowacja w kontekście biznesowym: model zarządzania pomysłami (idea management)Zmiana jako wyjątkowe ludzkie doświadczenie – co się dzieje z ludźmi w trakcie zmiany i w jaki sposób skutecznie pracować z psychologią zmiany?

Moduł omawiający psychologiczne aspekty zmian: reakcje emocjonalne i występowanie oporu, wraz z przedstawieniem sposobów na wspieranie pracowników, rodzaje oporu i sposoby radzenia sobie z oporem w zmianie.

 • Emocjonalny cykl zmiany – typowe emocje, potrzeby i reakcje ludzi w zmianie.
 • Diagnoza zespołów (pracowników) w zmianie i omówienie zalecanych sposobów postępowania z pracownikami w poszczególnych momentach cyklu zmiany.
 • Praca z oporem w zmianie – identyfikowanie źródeł oporu, typy oporu i ich rozpoznawanie – zasady pracy z oporem i jego wykorzystywanie do wspierania i podnoszenia efektywności w zmianie (identyfikacja przyczyn oporu, zapobieganie i radzenie sobie)


Zmiana jako warunek rozwoju – jak satysfakcjonująco pracować ze sobą i z innymi planując i wdrażając zmiany?

Jest to jednodniowy biznesowy warsztat rozwojowy, przedstawiający koncepcję zmiany z perspektywy indywidualnej, którego celem jest poszerzenie świadomości na temat rozwojowego aspektu zmiany oraz dostarczenie narzędzi do pracy z motywacją i celami w trakcie zmiany – zarówno dla poszczególnych osób (w tym sponsorów zmiany) jak i zespołów / działów funkcjonujących w organizacji.

 • Jak ludzie różnie odbierają zmianę: macierz 4 typów stylów myślenia – indywidualne schematy reakcji na zmianę, wynikające z wrodzonych predyspozycji wraz ze wskazówkami dla Menadżera zespołu: jak radzić sobie z różnymi typami pracowników w zmianie, ich wymaganiami względem zmiany i ich potrzebami w procesie wdrożenia (z wykorzystaniem metodologii FRIS®).
 • „Jak zmieniać, żeby zmienić” – obrazowa koncepcja „jeźdźca, słonia i ścieżki”: do wykorzystania w pracy z własną motywacją i motywacją innych w trakcie zmian.
 • Zmiana jako klucz do wzrastania – rozbudowana koncepcja „Podróży Bohatera” J. Campbella jako przykład mechanizmu zmian dokonujących się w ludziach i w świecie (w strefie komfortu i poza nią).

Nasi trenerzy współpracują z:

Masz pytania?

Wpisz swój numer telefonu. Oddzwonimy do Ciebie!

Wprowadź prawidłowy numer