zadzwoń: 71-314-25-24

Zarządzanie sobą w czasie

Podstawowy proces jakim jest wymiana (przekazywanie i otrzymywanie) informacji między ludźmi przysparza wielu z nas trudności, zwłaszcza w miejscu pracy. Umiejętność skutecznej komunikacji jest podstawową kompetencją społeczną wpływającą na osiagnięcie przez nas sukcesu zawodowego a ze strony pracodawcy to sposób na skteczny i zadowolony zespół. Komunikowanie sie ze sobą w sposób maksymalnie skuteczny i efektywny nie jest rzeczą prostą i wymaga od nas pewnego zaangażowania, zrozumienia i chęci wykorzystania posiadanej wiedzy w praktyce.

Szczegółowy plan warsztatów może opierać się na poniższych zagadnieniach:

 • Definicja komunikacji i podstawowy schemat komunikacji
 • Weryfikacja własnych umiejętności w zakresie komunikacji – gra zespołowa
 • Praktyczne formy komunikacji w organizacji:
  • Korespondencja mailowa – podsumowanie zasad poprawnego pisania maili
  • Konferencje telefoniczne
  • Narzędzia i aplikacje (komunikatory tekstowe, telefon, video)
  • Kontakt personalny
 • komunikacja werbalna
 • komunikacja niewerbalna
 • Uszy i usta komunikacji
 • Analiza transakcyjna – skuteczna metoda doskonalenia komunikacji
 • Maksymalizacja uważności w komunikcji – czy to możliwe? (gra zespołowa)
 • Kanały komunikacji w organizacji:
  • jakie sprawy załatwiamy jakimi kanałami
  • plusy i minusy kanałów komunikacji w organizacji
 • Bariery komunikacyjne w organizacji – jak je zwalczyć lub ich unikać
 • Komunikacja formalna i nieformalna w organizacji

Program szkolenia może zawierać wszystkie lub wybrane zagadnienia w zakresie skutecznej komunikacji interpersonalnej, budowany jest zawsze w oparciu o indywidualne potrzeby danej grupy szkoleniowej lub konkretnego uczestnika.

Zawiera wiele praktycznych ćwiczeń wpływających na zbudowanie świadomości lub jej zwiększenie w zakresu wpływu umiejętności komunikowania się z innym na sposób i jakość wykonywania przez nas pracy. Jest to szkolenie podstawowe dla każdego pracownika organizacji, który będzie wchodził w interakcje z innymi ludźmi.

Celem szkolenia z komunikacji interpersonalnej jest nie tylko zdobycie wiedzy, ale przede wszystkim świadomości na temat mnogości czynników wpływających na skuteczność tego procesu i umiejętności wykorzystania tych informacji w praktyce. Podczas warsztatów uczestnicy doświadczą na samych sobie jak działa lub nie skuteczna komunikacja, jaki może mieć wpływ na innych i jak może pomóc w osiągnięciu określonych celów biznesowych.

W szkoleniu z efektywnej komunikacji interpersonalnej może (i powinien) brać udział każdy pracownik pracujący z innymi ludźmi (czy to z zespole, czy z klientami) niezależnie od stanowiska i charakteru swojej posady.

Rekomendowana długość czasu szkolenia: 1 lub 2 dni szkoleniowe

Nasi trenerzy współpracują z:

Masz pytania?

Wpisz swój numer telefonu. Oddzwonimy do Ciebie!

Wprowadź prawidłowy numer