zadzwoń: 71-314-25-24

Wydajność i efektywność pracy w zespole

Wielu może wydawać się niemożliwym uzyskanie wyższej wydajności pracy pracowników przy jednoczesnym zmniejszeniu ich zmęczenia oraz poprawie zadowolenia z wykonywanej pracy. Podstawą skutecznego zwiększania wydajności oraz jakości pracy jest zbudowanie wysokiej świadomości i motywacji pracowników. Oprócz skutecznych zasad motywacji pracowników niezbędna jest także wiedza specjalistyczna w zakresie badania i organizacji pracy. Pozwala ona przynieść efekty minimalizacji przeciążenia pracą przy jednoczesnej poprawie efektywności czasu tworzenia wartości dla organizacji, którą można oceniać na różnych poziomach analizy i w różnych formach.

Głównymi czynnikami, które kształtują wydajność pracy są kwalifikacja i doświadczenie pracowników, stan techniczny maszyn i narzędzi, motywacyjny system płac czy sposób organizacji procesu technologicznego. W teori brzmi to całkiem prosto, ale w sytuacji gdy praca toczy się w grupie kluczowego znaczenie nabierają: system zarządzania, więzi między pracownikami oraz dobra organizacja pracy. Najskuteczniejszym elementem motywacji do zwiększania efektywności są nie tylko finanse, ale przede wszystkim odpowiednie zarządzanie oparte na znajomości swojej branży i zespołu wykonującego postawione mu zadania.

Na warsztatach rozpatrywać można obie perpektywy: poznać narzędzia i zachowania wpływające na zwiększenie wydajności ze strony lidera zespołu jak również zrozumieć procesy zachodzące między pracującymi ze sobą ludźmi, bardzo często różnymi między sobą ze wzgledu na poziom kompetencji, stanowisko czy charakter.

Szczegółowy plan warsztatów może opierać się na poniższych zagadnieniach:

 • Różnice między efektywnością a wydajnością w pracy zespołowej – czym są, czy i kto to liczy, jak bardzo są one istotne w pracy
 • Fazy życia zespołu i ich występowanie w praktyce
 • Rzeczywiste procesy grupowe – zachowania zachodzące między grupą (pracujących) osób, takie jak: efekt samej ekspozycji, wspólny cel, facylityacja społeczna, próźniactwo społeczne, polaryzacja i stronniczość międzygrupowa
 • Konflikty w grupie – charakterystyka definicji konfliktu, źródła sytuacji konfliktowych oraz ich objawy w pracy grupowej
 • Sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych – Modele osobowościowe stylów reagowania na konflikt
 • Negocjacje i siła argumentów w konflikcie
 • Wydajny zespół – praktyczne nawyki, które pomagają zwiększać wydajność pracy w zespole
 • Praca z jednostkami o niskim i wysokim potencjale w zespole
 • System oceny pracowników jako narzędzie do monitorowania efektywności pracy

Program szkolenia może zawierać wszystkie lub wybrane zagadnienia w zakresie zwiększania wydajności pracy w zespole, budowany jest zawsze w oparciu o indywidualne potrzeby danej grupy szkoleniowej lub konkretnego uczestnika.

Zawiera wiele praktycznych ćwiczeń wpływających na zwięszenie świadomości osób zarządzających pracą zespołową jak i samych członków takich zespołów.

Celem szkolenia z zakesu wydajności pracy w zespole jest zdobycie wiedzy na temat czynników zwiększających własną efektywność oraz poznanie sposobów na wyrobienie w sobie i zespole dobrych nawyków pomagających podwyższyć wydajność. Istotne jest też zdobycie wiedzy na temat radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi, poznanie sposobów ich unikania oraz odpowiedznie reakcji przy różnorodności osób, z którymi pracujemy w zespole.

Szkolenie z zakresu wydajności pracy w zespole adresowane jest głównie do:

 • aktualnych i aspirujących na stanowisko menedżerów i kierowników projektów, którzy chcą wiedzieć jak skutecznie wpływać na efektywność swojego zespołu,
 • pracowników zespołu, którzy chcą zwiększyć swoją własną efektywność w zespole.

Rekomendowana długość czasu szkolenia: 1 lub 2 dni szkoleniowe.

Nasi trenerzy współpracują z:

Masz pytania?

Wpisz swój numer telefonu. Oddzwonimy do Ciebie!

Wprowadź prawidłowy numer