zadzwoń: 71-314-25-24

Sztuka delegowania i motywowania zespołu

Motywacja rozumiana jako dążenie w pewnym określonym kierunku, dążenie do zrobienia czegoś co umożliwia zaspokojenie konkretnej potrzeby danej osoby różni się od motywowania, które należy rozpatrywać w kontekście zachęcanie kogoś do zrobienia czegoś, pobudzania do czynu czy wpływania na kogoś.

Motywacja pracownika do wykonywania swojej pracy jest bardzo dużą i ważną wartością dla organizacji/firmy, której efekty są bardzo widoczne i mierzalne. O zaangażowanie pracowników powinien dbać głownie ich przełożony poprzez napędzanie pragnienia osiągnięcia określonych celów biznesowych.

Na warsztatach rozpatrywać można obie perpektywy: poznać narzędzia skutecznej samomotywacji (automotywacji) jak również zgłębić tajniki procesu motywowania innych przy użyciu gratyfikacji pieniężnej i wielu czynników pozafinansowych.

Celem szkolenia jest podniesienie efektywności zarządzania zespołem. Efektywność rozumiemy jako:

 • możliwość celowego regulowania jakości i ilości wykonywanej pracy
 • optymalny podział czasu na zarządzanie zespołem i inne obowiązki (wobec Klientów, Firmy itp.)
 • uzyskiwanie efektywności przy jak najmniejszych kosztach osobistych osoby zarządzającej (zarządzanie czasem)
 • dobieranie narzędzi menedżerskich do sytuacji, w której jest pracownik (poziom zaangażowania, motywacji, kompetencji, emocjonalność)


Szczegółowy plan warsztatów może opierać się na poniższych zagadnieniach:

Style kierowania

 • Rozpoznanie własnego preferowanego stylu zarządzania ( badanie indywidualne)
  • Styl oparty na relacjach
  • Styl nastawiony na zadania
  • Styl nastawiony na idee / pomysły
  • Styl analityczny
 • Poznanie zagrożeń związanych z nadużywaniem poszczególnych stylów zarządzania

Planowanie pracy własnej i podwładnych w oparciu o swój styl myślenia

 •   Analiza porównawcza
  • Ocena pracy z perspektywy przełożonego
  • Ocena pracy z perspektywy podwładnego
  • Wyciąganie wniosków
 • Komunikowanie priorytetów
  • W formie expose vs. indywidualnie
  • Unikanie zniekształceń i barier komunikacyjnych

Rozpoznanie dojrzałości pracownika

 • 4 poziomy dojrzałości pracownika wg Blancharda
  • R1 – entuzjastyczny debiutant
  • R2 – rozczarowany adept
  • R3 – kompetentny lecz ostrożny praktyk
  • R4 – samodzielny ekspert
 • Dopasowanie narzędzi rozwoju do poszczególnych poziomów dojrzałości pracownika

Delegowanie zadań

 • Polecenia służbowego – jak delegować zadania ?
  • Otwarte i konkretne wypowiedzenie, co zlecasz + proszę
  • Pokazanie rozmówcy, że jest to dla Ciebie ważne
  • Krótkie podsumowanie/podziękowanie
 • Zasady szybkiego zlecenia zadań
  • Zadanie nie może  być karą
  • Jasna komunikacja
  • Zlecenie powinno być krótkie i czytelne (żeby nie zajmowało więcej czasu niż wykonanie zadania)

Planowanie, organizowanie, delegowanie zadań, odpowiedzialności , nadawanie uprawnień i monitoring – kluczowe kompetencje modelu Blancharda

 • R1 – zarządzanie przez zadania
  • Zakomunikowanie zadania
  • Sprawdzenie czy jest zrozumiałe
  • Podanie scenariusza na wypadek kłopotów
  • Ustalenie sposobu kontroli wykonania zadania
 • R2, R3– zarządzanie przez cele
  • Podanie celu
  • Pytanie o pomysł na realizację (jeśli zadanie wymaga nowych rozwiązań)
  • Akceptacja bądź zmiana
  • Sprawdzenie wyniku
 • R4 –zarządzanie przez wizję (i autonomię)
  • Empowerment
  • Określenie założeń zadania
  • Akceptacja rozwiązań inne niż własne ze strony przełożonego
  • Efekt szkła powiększającego

Dopasowanie metod motywowania i delegowania do sytuacji pracowniczej

 • Sposoby motywowania pracowników przykłady
 • Jak rozpoznać zadowolenie i identyfikację z firmą u pracowników?
 • Matryca zadowolenia i identyfikacji  pracowników
  • (niskie zadowolenie, niska identyfikacja)
  • (niskie zadowolenie, wysoka identyfikacja)
  • (wysokie zadowolenie, niska identyfikacja)
  • (wysokie zadowolenie, wysoka identyfikacja)
 • Jak radzić sobie z każdym z typów pracowników?
 • Cele rozmowy motywującej i delegującej z każdym z typów

Potrzeby pracownicze w motywowaniu

 • Piramida Maslowa
  • Hierarchiczność potrzeb
  • Wynikowość potrzeb
 • Potrzeby finansowe vs. niefinansowe pracowników
 • Formuła Herzberga
  • Czynniki higieny – ich brak obniża motywację
  • Motywatory – ich obecność podnosi motywację
  • Pokolenia X, Y, Z w odniesieniu do motywatorów współczesnych

Prowadzenie rozmowy motywującej

 • Co motywuje pracownika do efektywnego działania?
 • Kiedy należy prowadzić rozmowę motywującą?
 • O czym powinien pamiętać szef zanim zacznie rozmowę motywującą?
 • Jakie zachowania podwładnego należy przewidzieć przygotowując się do rozmowy?
 • Etapy rozmowy motywującej
 • Jakich pytań unikać w kontakcie z pracownikami?
  • Etap 1 – cel spotkania
  • Etap 2 – właściwy feedback
  • Etap 3 – poznanie perspektywy pracownika
  • Etap 4 – program naprawczy
  • Etap 5 – termin realizacji
  • Etap 6 – kontrakt psychologiczny
 • Motywowanie na poziomie codziennych rozmów
  • Funkcja informacji zwrotnej w procesie komunikacji
  • Właściwe dopasowanie metody informacji zwrotnej do odbiorcy (komunikowanie oczekiwań)
  • Właściwa reakcja na informację zwrotną
  • Radzenie sobie z oporem na informację zwrotną

Sposoby udzielania informacji zwrotnej

 • FUKO
  • Fakty
  • Ustosunkowanie
  • Konsekwencje
  • Oczekiwania
 • Coachingowa Informacja Zwrotna
  • Zadaj pytania o pozytywy
  • Zadaj pytanie o obszary do rozwoju
 • Zapytaj o planowane działania
 • SPINKA
  • Sprecyzuj pozytyw
  • Unikaj „ALE”
  • Negatyw
  • Konsekwencje
  • Aleternatywy

Nasi trenerzy współpracują z:

Masz pytania?

Wpisz swój numer telefonu. Oddzwonimy do Ciebie!

Wprowadź prawidłowy numer