zadzwoń: 71-314-25-24

Skuteczna rekrutacja

Rekrutacja jest sformalizowanym procesem naboru osób do organizacji, jest jednym z elementów procesu zatrudnienia, który polega na zachęceniu odpowiednio dużej liczby kandydatów do złożenia aplikacji umożliwiająć wybór właściwej osoby na określone stanowisko w organizacji. W potocznym znaczeniu minem rekrutacji nazywa się samą rozmowę rekrutacyjną, która jest jednym z elementów całego procesu.

Udział w warsztatach ma zapoznać uczestników z zawiłościami procesu rekrutacji, przygotować ich do prowadzenia profesjonalnych i wartościowych rozmów, ustrzec przed typowymi błędami i uświadomić również w kwestiach regulowanych przez polskie prawo.

Szczegółowy plan warsztatów może opierać się na poniższych zagadnieniach:

 • Definicja rekrutacji i jej rodzaje
 • Praktyczne korzyści rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Etapy procesu rekrutacji
 • Zdefiniowanie potrzeb i stworzenie opisu stanowiska
 • Wybór metody rekrutacji (ogłoszenie, targi pracy, ulotki, gazety, portale)
 • Aplikacja kandydatów
 • Dobrze napisane CV i list motywacyjny – selekcja
 • Rozmowa rekrutacyjna (wywiad stukturyzowany, formularz rekrutacyjny, Assessment Center, testy techniczne i językowe, rozmowa z ekspertem)
 • Wybór kandydata
  • Zatrudnienie
 • Idealna rozmowa rekrutacyjna
 • Warunki pomieszczenia/ubranie, Czas, Przygotowanie
 • Kompetencje i ich znaczenie, definiowanie kompetencji
 • Profil kandydata
 • Treść i struktura rozmowy (przedstawienie się, uprzedzenie jak to będzie wyglądać, opis firmy, pytania/rozmowa, referencje, oczekiwania finansowe, dostępność, korzyści z pracy w firmie, informacja za ile będzie odpowiedź)
 • Praktyczne ćwiczenia w ramach warsztatu:
  • Tworzenie opisu stanowiska pracy
  • Tworzenie modelu kompetencyjnego na stanowisku pracy
  • Weryfikacja CV – czynniki kluczowego dobrego CV
 • przygotowanie „otwarcia” i „podsumowania”
 • informacje o działalnosci firmy i benefitach, które oferuje
 • przygotowanie formularza rekrutacyjnego pod kątem kompetencji i umiejętności
  • przygotowanie odpowiednich pytań do rozmowy rekrutacyjnej (metoda lejka)
 • Rozmowa rekrutacyjna przez pryzmat polskiego prawa
 • Standardy rekrutowania w organizacjach – przykłady z życia biznesowego

Program szkolenia może zawierać wszystkie lub wybrane zagadnienia w zakresie rekrutacji, budowany jest zawsze w oparciu o indywidualne potrzeby danej grupy szkoleniowej lub konkretnego uczestnika.

Zawiera wiele praktycznych ćwiczeń wpływających na podniesienie umiejętności przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych w sposób profesjonalny, z karzyścią dla organizacji jak i kandydatów aplikujących do pracy.

Szkolenie z zakresu rekrutacji adresowane jest głównie do aktualnych i aspirujących na stanowisko menedżerów i kierowników projektów, którzy są odpowiedzialni za dobór pracowników do swoich zespołów jak również rekruterów i innych członków zespołów rekrutujących.

Nasi trenerzy współpracują z:

Masz pytania?

Wpisz swój numer telefonu. Oddzwonimy do Ciebie!

Wprowadź prawidłowy numer