zadzwoń: 71-314-25-24

Skuteczna komunikacja w biznesie

Skuteczna komunikacja ułatwia funkcjonowanie w środowisku biznesowym i zwiększa efektywność działań. Umiejętności interpersonalne mają obecnie duże znaczenie, pomagają uniknąć konfliktów i nierzadko poważnych konsekwencji finansowych.

Szkolenie wprowadza w tematykę komunikacji międzyludzkiej w strukturach biznesowych. Pokazuje  najważniejsze teorie i techniki służące skutecznej komunikacji we współczesnym świecie biznesu, przydatne niezależnie od stażu pracy i doświadczenia zawodowego. Przeprowadza  krok po kroku przez cały proces komunikacyjny, poznając kwestie teoretyczne oraz aspekty bardziej zaawansowane (takie jak np. rozwiązywanie konfliktów, wpływ technologii na komunikację, przeszkody w komunikowaniu, krytyczne słuchanie), użyteczne na poszczególnych etapach, od rozmowy kwalifikacyjnej, poprzez tworzenie prezentacji aż do pełnienia funkcji kierowniczych.

Program szkolenia

 1. Wstęp do szkolenia:
  • co się dzieje, kiedy komunikacja zawodzi?
  • czynniki wpływające na efekty procesu komunikowania się,
  • PROJEKTOR i kwestionariusz: mój styl komunikacji,
  • jak jest, do czego dążymy?
 2. Bariery w procesie wymiany informacji i sposoby ich przezwyciężania:
  • nasze wewnętrzne bariery,
  • bariery wewnątrz organizacji.
 3. Świadomość celu w komunikacji i jego znaczenie w realizacji zadań:
  • wypracowanie standardu komunikacji: „obserwacja – analiza- planowanie – działanie”,
  • cele organizacji a CELE osobiste w komunikacji,
  • spojrzenie całościowe na proces komunikacji – od pierwszego nadawcy do ostatniego odbiorcy,
  • UKRYTA WSKAZÓWKA w komunikacji.
 4. Odpowiedzialność w komunikacji:
  • doprecyzowanie informacji – formułowania pytań – zasada „lejka”,
  • pytania (obciążone kryterium porażki ≠ kryterium sukcesu), 
  • informacja a interpretacja w komunikacji,
  • techniki dbałości, uważność i elastyczność w komunikacji,
  • „Twoje myślenie to twoje słowa” – komunikaty pro aktywne i reaktywne,
  • wskaźniki „ODPOWIEDZIALNOŚCI za wyniki” w komunikacji.
 5. Praktyczne techniki poprawy skuteczności komunikacyjnej:
  • dopasowanie własnego stylu komunikacji do rozmówcy, 
  • model komunikacyjny von Thuna i identyfikacja  sposobów odbierania informacji, 
  • komunikowanie swojego stanowiska i opinii, 
  • komunikacja wprost czy nie wprost?
  • przeciwdziałanie filtrowaniu informacji na zasadzie „oczywista oczywistość”,
  • dyplomacji można się nauczyć.
 6. Komunikacja niewerbalna – wyraz postaw i emocji: 
  • pierwsze, drugie i trzecie wrażenie,
  • spójność komunikatów, 
  • odzwierciedlanie i interpretacja sygnałów niewerbalnych, mikroekspresji,
  • to co niewypowiedziane…..
 7. Pola minowe komunikacji:
  • czym są gry statusowe i jaką rolę odgrywają w naszej codziennej komunikacji?
  • szczegółowa ANALIZA  GIER statusowych i ich praktycznych przejawów,
  • trening celowego podwyższania statusu rozmówców za pomocą konkretnych technik komunikacyjnych,
  • czym jest empatia i jak  wykorzystać mapy empatii do zwiększania swojej skuteczności w kontaktach z innymi?
  • zarządzanie trudnymi EMOCJAMI innych i sztuka kalibracji w trakcie komunikacji.
 8. Analiza kluczowych nawyków komunikacyjnych wymagających zmiany:
  • szczegółowa analiza dotychczasowych sposobów komunikowania się ze współpracownikami (wykorzystanie metody lustra społecznego),
  • wytypowanie głównych trudności pojawiających się w trakcie komunikacji i płynących z nich konsekwencji,
  • opisanie schematów komunikacyjnych przy wykorzystaniu narzędzi zmiany.
 9. Dobre rozmowy:
  • model dobrej rozmowy,
  • model rozmowy o problemie, konfrontacja i pogłebienie.
 10. Podsumowanie szkolenia „Efektywna komunikacja”.

Nasi trenerzy współpracują z:

Masz pytania?

Wpisz swój numer telefonu. Oddzwonimy do Ciebie!

Wprowadź prawidłowy numer