zadzwoń: 71-314-25-24

Motywacja i motywowanie

Motywacja rozumiana jako dążenie w pewnym określonym kierunku, dążenie do zrobienia czegoś co umożliwia zaspokojenie konkretnej potrzeby danej osoby różni się od motywowania, które należy rozpatrywać w kontekście zachęcanie kogoś do zrobienia czegoś, pobudzania do czynu czy wpływania na kogoś.

Motywacja pracownika do wykonywania swojej pracy jest bardzo dużą i ważną wartością dla organizacji/firmy, której efekty są bardzo widoczne i mierzalne. O zaangażowanie pracowników powinien dbać głownie ich przełożony poprzez napędzanie pragnienia osiągnięcia określonych celów biznesowych.

Na warsztatach rozpatrywać można obie perpektywy: poznać narzędzia skutecznej samomotywacji (automotywacji) jak również zgłębić tajniki procesu motywowania innych przy użyciu gratyfikacji pieniężnej i wielu czynników pozafinansowych.

Szczegółowy plan warsztatów może opierać się na poniższych zagadnieniach:

  • Motywowowanie znane i nieznane – przegląd podstawowych teori motywacyjnych
  • Motywacja do pracy a motywowanie w zarządzaniu zasobami ludzkimi
  • Wpływ motywacji wewnętrznej i zewnętrznej na zaangażowanie pracownika
  • Rola przełożonego w motywowaniu pracowników (podstatwowe prawa motywacji)
  • Błędy w motywowaniu pracowników – jak ich unikać
  • Demotywacja i jej wpływ na zespół
  • Efektywna komunikacja jako podstawowe narzędzie motywujące
  • Kij czy marchewka – praktyczne czynniki motywujące i ich skuteczność
  • Osiąganie celów w pozytywnej atmosferze –  w jaki sposób motywować zespół lub współpracowników
  • Motywowanie poprzez delegowanie

Program szkolenia może zawierać wszystkie lub wybrane zagadnienia w zakresie motywacji i motywowania, budowany jest zawsze w oparciu o indywidualne potrzeby danej grupy szkoleniowej lub konkretnego uczestnika.

Szkolenia z zakresu motywowania wyjaśniają jakie czynniki wpływają na innych, jak określony styl zarządzania wpływa na motywację i demotywację w zespole oraz pomagają wykorzystać tę wiedzę do realizacji określonów celów biznesowych i zwiększenia zaangażowania pracowników.

Celem szkoleń z zakesu motywacji jest zdobycie wiedzy na temat czynników napędzających ludzi do pracy, uświadomienia sobie swoich własnych motywatorów i zdobycie umiejętności jak zbudować a następnie wykorzystać swoją motywację wewnętrzną do osiągnięcia określonych celów.

Szkolenie z motywowania adresowane jest głównie do aktualnych i aspirujących na stanowisko menedżerów i kierowników projektów, którzy chcą nauczyć się motywować, inspirować, pobudzać aktywność i zaangażowanie konkretnych pracowników jak i całych zespołów – w szczególności z wykorzystaniem czynników pozafinansowych.

W szkoleniu z motywacji może brać udział każdy niezależnie od stanowiska i charakteru swojej posady.

Rekomendowana długość czasu szkolenia: 1 lub 2 dni szkoleniowe.

Nasi trenerzy współpracują z:

Masz pytania?

Wpisz swój numer telefonu. Oddzwonimy do Ciebie!

Wprowadź prawidłowy numer