zadzwoń: 71-314-25-24

Leadership coaching i zarządzanie rozwojem

Proponowane szkolenie strukturalizuje zarządzanie rozwojem pracowników bazując na metodologii Blancharda. Zgodnie z jej założeniami w każdej kompetencji pracownik może przejawiać zróżnicowaną dojrzałość. Uczestnicy szkolenia nauczą się rozpoznawać dojrzałość osób, które od nich będą przyjmować wiedzę oraz posiądą umiejętność doboru odpowiednich metod transferu wiedzy – od prostego instruktażu aż po coaching.

Główny nacisk na szkoleniu będzie położony na coaching.


Podstawową barierą w rozwijaniu ludzi jest osobisty opór pracowników przed zmianą. Częstą reakcją pracownika na klasyczną informację zwrotną jest obrona. W konsekwencji pracownik zamiast poświęcić energię na analizę swojego zachowania i planowanie działań naprawczych koncentruje się na usprawiedliwieniu swojego zachowania. Narzędziem eliminującym opór pracownika jest coaching, który z  założenia buduje w pracowniku motywację wewnętrzną, osobistą do zmiany. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą konkretne umiejętności związane z prowadzeniem sesji coachingowych.

Korzyści ze szkolenia dla uczestników

1. Nauczą się zarządzać rozmową tak, aby w kilku krokach doprowadzić rozmówcę do rozwiązania i działania:

 • Poznają strukturę rozmowy coachingowej, która w krótkim czasie pozwala rozmówcy ukierunkować się na przyszłość i określić cele oraz plan działania
 • Przećwiczą prowadzenie rozmów coachingowych w kilku powszechnych sytuacjach z życia zawodowego
 • Dowiedzą się, co jest kluczowe dla budowania partnerskiej relacji i współpracy w zespole oraz, jak wzmacniać zaufanie

2. Poznają kluczowe dla szefa umiejętności komunikacyjne:

 • Nauczą się praktykować postawę FEED-FORWARD, czyli myślenie o możliwościach, potencjale, pozytywnej zmianie i działaniach w przyszłości
 • Poznają model GROW, pozwalający w 4 krokach wzmocnić silne strony członka zespołu i znaleźć nowe rozwiązania
 • Wzmocnią umiejętności aktywnego słuchania, obiektywnego obserwowania, zauważania możliwości oraz zadawania inspirujących i motywujących pytań

3. Doświadczą, jak coaching menedżerski zmienia ich NASTAWIENIE oraz postawę innych ludzi:

 • Otrzymają narzędzia do prowadzenia treningu zmiany przekonań utrudniających pracownikom efektywne działanie
 • Nauczą się, jak reagować na trudności, porażki i błędy pracowników, aby wzmacniać w nich wiarę w siebie, proaktywność i zaangażowanie
 • Dowiedzą się, czego się spodziewać wprowadzając zmianę i jak reagować na poszczególnych etapach cyklu zmiany

5. Dowiedzą się, czym jest coaching menedżerski i jak można go wykorzystać:

 • Doświadczą na sobie korzyści płynących ze stosowania coachingu menedżerskiego
 • Dowiedzą się, w jakich okolicznościach dobrze jest stosować podejście wspierające, a kiedy lepsze będzie podejście dyrektywne
 • Określą sytuacje, w których coaching jest bardziej efektywną metodą wspierania pracowników

6. Uczestnicy szkolenia znajdą odpowiedzi na kluczowe pytania:

 • Co sprawia, że zespół jest zaangażowany, efektywny i otwarty na nowe wyzwania
 • Jak zwiększyć potencjał zespołu do wykonania ambitnych celów i wyzwań
 • W jaki sposób komunikować się z ludźmi, aby zwiększyć ich koncentrację na przyszłości i wzmacniać poczucie wpływu
 • Jakie kompetencje rozwijać, aby lepiej zarządzać sobą i zespołem

Szczegółowy plan warsztatów może opierać się na poniższych zagadnieniach:

Podstawy zarządzania rozwojem

 • Osobiste przekonania
 • Umiejętności społeczne
 • Techniki wspierania rozwoju
  • Instruktaż
  • Trening menedżer-pracownik
  • Mentoring
  • Coaching
 • Psychologia zarządzania rozwojem – przełamywanie oporu

 Osobiste przekonania w zarządzaniu rozwojem

 • Symulacja, w której biorą udział uczestnicy szkolenia
 • Zjawisko samospełniającej się przepowiedni w relacjach międzyludzkich
 • Bariery ze strony przyjmującego wiedzę
  • Wskazówki zachowaniowe – po czym poznać, że działa mechanizm samospełniającej się przepowiedni
  • Jak przeciwdziałać barierom mentalnym u rozmówcy
 • Bariery ze strony menedżera przekazującego wiedzę
  • Poziom własnych umiejętności
  • Poziom kontentu – przekazywanej wiedzy
  • Rozpoznawanie u siebie zjawiska i przeciwdziałanie


 Zarządzanie rozwojem pracowników wg modelu dojrzałości pracownika Blancharda

 • R1 – niskie kompetencje, wysoka motywacja
 • R2 – niskie bądź średnie kompetencje, średnia bądź wysoka motywacja
 • R3 – wysokie kompetencje, średnia bądź niska motywacja
 • R4 – wysokie kompetencje, wysoka motywacja


Instruktaż – dzielenie się wiedzą z pracownikiem w fazie R1

 • Definicja instruktażu
 • Przykładowy instruktaż
 • Tworzenie komunikatów w formule instruktażu
 • Trudne sytuacje związane z instruktażem


Trening – dzielenie się wiedzą z pracownikiem w fazie R2

 • Różnice pomiędzy instruktażem a treningiem
 • Formuła treningu
  • Czas – 5-10 min
  • Definiowanie sytuacji dla osoby przyjmującej wiedzę
  • Definiowanie swojej roli
 • Trudne sytuacje w treningu


Mentoring – dzielenie się wiedzą z pracownikiem na R3 i R4

 • Baza wiedzy
 • Definiowanie roli mentora
 • Pośrednie budowanie autorytetu
 • Właściwe komentarze
 • Odwołanie do siebie
 • Trudne sytuacje w mentoringu


Coaching – dzielenie się wiedzą z pracownikiem na R3 i R4

 • Zbudowanie wizerunku coacha i coachingu
 • Pokonywanie oporu pracownika
 • Umiejętność ustalanie celu coachingu
 • Umiejętność kontrolowanie przebiegu rozmowy
 • Trudne sytuacje w coachingu


Sposób realizacji wytyczonych celów poprzez coaching

 • Budowanie celu w oparciu o diagnozę sytuacji (problem)
  • Pytania o sytuację
  • Pytania o samoocenę
  • Pytania o doświadczenie
 • Zasady budowania celu coachingowego
  • SMART
  • Ekologiczność celu
  • Pytania o cel
 • Poszukiwanie rozwiązania
  • Pytania o rozwiązanie
  • Ustalenie Action Planu


Dodatkowe narzędzia i ćwiczenia przydatne w pracy coacha

 • Arkusz coachingowy GROW
 • Analiza SWOT w odniesieniu do celu głównego i celów pośrednich
 • Ćwiczenie „wizualizacja celu i cofanie w czasie” jako sposób budowania motywacji
 • Ćwiczenia „koło życia” i „koło wartości”
 • Wyznaczanie wartości osobistych
 • Mapa aktualnej sytuacji i potrzeb

Nasi trenerzy współpracują z:

Masz pytania?

Wpisz swój numer telefonu. Oddzwonimy do Ciebie!

Wprowadź prawidłowy numer