zadzwoń: 71-314-25-24

Inteligencja emocjonalna

W sytuacjach, w których osoby o wysokim ilorazie inteligencji zawodzą, a osoby o gorszych wynikach testu na inteligencję radzą sobie nadspodziewanie dobrze, decyduje zwykle wyższy poziom inteligencji emocjonalnej.  W praktyce wygląda to tak, że nasze emocje decydują o tym, jaki pożytek zrobimy ze swojego intelektu. Dlatego ważniejszym czynnikiem w osiąganiu sukcesu jest inteligencja emocjonalna, a nie iloraz inteligencji IQ.

Program szkolenia Inteligencja emocjonalna i nowy wymiar komunikacji

 1. Inteligencja emocjonalna i znaczenie emocji w życiu zawodowym:
  • czym jest inteligencja emocjonalna i dlaczego warto ją rozwijać,
  • inteligentni emocjonalnie są skuteczniejsi!
 2. Samoświadomość emocjonalna- mechanizmy i skutki emocji
  • znajomość swoich emocji,
  • zdolność do ich rozumienia emocji innych jako warunek sprawnego działania w środowisku zawodowym,
  • jak umiejętnie wyrażać emocje?
  • wysoka samokontrola -zdolność zarządzania własnymi emocjami.
 3. Dowiedz się kim jestem, a zrozumiesz dlaczego tak  się zachowuję: poznajemy  różne style zachowań.
 4. Mój profil FRIS®:
  • poznajemy własny wymiar FRIS,
  • mapy bazowe, adaptacyjne i zgodności,
  • nasza odporność  psychiczna  i inteligencja emocjonalna,
  • określenie mocnych stron i obszarów rozwojowych,
  • czego zdecydownaie unikać?
  • nowe sposoby rozwijania swojego potencjału.
 5. Zarządzanie emocjami w relacjach zawodowych:
  • otwarte drzwi -klucze do komunikacji,
  • emocje w innych, jak sobie z nimi radzić?
  • jak odczytywać emocje innych osób i odpowiednio na nie reagować?
  • jak wzbudzać u innych pożądane reakcje?
  • traktuj innych tak, jak… oni chcieliby być traktowani – trening umiejętności.
 6. Konflikt wymiarów- nowe spojrzenie na konflikty.
 7. Zmiana zaczyna się ode mnie:
  • analiza trudności komunikacyjnych na przykładach uczestników,
  • wypracowanie planu działania w kierunku polepszenia jakości relacji.

Do zarządzania dodać:

Coaching zespołowy

Czynnikami, które wpływają na skuteczność działania zespołu jest wzajemne zaufanie, zaangażowanie, motywacja do działania, poczucie wsparcia, poczucie wpływu oraz możliwość wykonywania zadań zgodnie z predyspozycjami.

Coaching zespołowy usprawnia współpracę na poziomie działań i relacji, sprzyjając w ten sposób wyzwalaniu twórczej energii, zaangażowaniu, aktywnym działaniom, wytrwałości w dążeniu do celu oraz chęci osiągania sukcesu.

Coaching zespołowy to proces inicjujący i wspierający wprowadzanie oczekiwanych zmian w zespole, w oparciu o cele firmy i w poszanowaniu dla potrzeb członków zespołu. Uczestnicy coachingu określają swoje cele i podejmują działania autonomicznie, zgodnie ze swoim systemem wartości, nadając im odpowiedni kierunek. W efekcie zmiany wprowadzane są płynnie, a rozwiązania opracowane przez zespół przyjmowane są i realizowane bez oporu.

Coaching zespołowy prowadzony jest w oparciu o wpływ relacji na współpracę i efektywność zespołu. Zaangażowanie pracowników w życie firmy, budowanie lojalności odbywa się poprzez dobrą relację, przywiązywanie wagi do zrozumienia przez nich tego, dokąd zmierza firma, oraz dawanie poczucia jedności i spójności z firmą.

Jeśli między zawodnikami zawiąże się nić porozumienia, gdy każdy z nich będzie się czuł ważnym ogniwem w zespole, będzie wiedział, jaka jest strategia drużyny i będzie ją znał na tyle dobrze, że umożliwi mu to natychmiastowe dostosowywanie do zmian, wówczas jego zapał i pasja w sposób oczywisty przełożą się skuteczność całej drużyny. Tacy zawodnicy wzniosą się na szczyty swoich możliwości  i będą kreować ponadstandardowe rozwiązania na rzecz firmy.

Rolą coacha jest koordynowanie procesu, dostarczanie potrzebnych metod i narzędzi oraz dbanie o bezpieczeństwo uczestników, uwzględnianie możliwości zespołu, z zachowaniem uważności na proces.

Coaching zespołowy przeznaczony jest dla zespołów realizujących wspólny projekt bądź pracujących nad wspólnym zadaniem.

Proces coachingu składa się z 5-6 sesji w zależności od wybranego obszaru pracy. Tematem do pracy może być zarówno szeroko rozumiana efektywność, jak i tematy bardziej sprecyzowane, np. komunikacja, motywacja, kreatywność itp.

Proces składa się z następujących bloków:

1. Świadomość sytuacyjna. Przyjrzenie się temu, jak działa zespół. Mocne i słabe strony zespołu, zależności, relacje i sposób funkcjonowania.

2. Ustalenie wartości indywidualnych i wspólnych dla zespołu. Wpływ wartości indywidualnych na wartości i cele zespołu.

3. Role w zespole. Czy narzucona rola spełnia swoje zadanie. Jak znaleźć swoje miejsce w zespole – zespół w równowadze.

4. Dysfunkcje zespołowe. Czy warto ufać, angażować się i brać odpowiedzialność. Jak działa strach przed konfliktem i czy rezultat ma znaczenie.

5. Informacja zwrotna – udzielanie i przyjmowanie. Budowanie odwagi, umiejętności wyrażania oczekiwań, tworzenie wartości informacji zwrotnej.

6. Tarcza zespołu. Ustalenie wspólnych celów, wartości, reguł, działań i relacji.

7. Integracja. Zharmonizowanie wszystkich wypracowanych elementów, optymalizacja działań, uformowanie przestrzeni dla dalszego rozwoju.

Coaching zespołowy sprawdzi się w następujących sytuacjach:

 • budowanie nowego zespołu;
 • niezdrowe konflikty w zespole;
 • istotne osłabienie efektywności;
 • długotrwały spadek zaangażowania;
 • częste trudności komunikacyjne;
 • pojawienie się nowego lidera.

Korzyści z coachingu:

 • wzmocnienie zaangażowania,
 •  wzrost motywacji,
 • usprawnienie pracy zespołowej,
 • integracja zespołu, poczucie jedności celu,
 • wzrost efektywności,
 • wsparcie kreatywności, znalezienie przestrzeni dla nowych pomysłów,
 • poprawa komunikacji wewnątrz i na zewnątrz zespołu ,
 • wzmocnienie decyzyjności.

Nasi trenerzy współpracują z:

Masz pytania?

Wpisz swój numer telefonu. Oddzwonimy do Ciebie!

Wprowadź prawidłowy numer