zadzwoń: 71-314-25-24

Coaching zespołowy

Czynnikami, które wpływają na skuteczność działania zespołu jest wzajemne zaufanie, zaangażowanie, motywacja do działania, poczucie wsparcia, poczucie wpływu oraz możliwość wykonywania zadań zgodnie z predyspozycjami.

Coaching zespołowy usprawnia współpracę na poziomie działań i relacji, sprzyjając w ten sposób wyzwalaniu twórczej energii, zaangażowaniu, aktywnym działaniom, wytrwałości w dążeniu do celu oraz chęci osiągania sukcesu.

Coaching zespołowy to proces inicjujący i wspierający wprowadzanie oczekiwanych zmian w zespole, w oparciu o cele firmy i w poszanowaniu dla potrzeb członków zespołu. Uczestnicy coachingu określają swoje cele i podejmują działania autonomicznie, zgodnie ze swoim systemem wartości, nadając im odpowiedni kierunek. W efekcie zmiany wprowadzane są płynnie, a rozwiązania opracowane przez zespół przyjmowane są i realizowane bez oporu.

Coaching zespołowy prowadzony jest w oparciu o wpływ relacji na współpracę i efektywność zespołu. Zaangażowanie pracowników w życie firmy, budowanie lojalności odbywa się poprzez dobrą relację, przywiązywanie wagi do zrozumienia przez nich tego, dokąd zmierza firma, oraz dawanie poczucia jedności i spójności z firmą.

Jeśli między zawodnikami zawiąże się nić porozumienia, gdy każdy z nich będzie się czuł ważnym ogniwem w zespole, będzie wiedział, jaka jest strategia drużyny i będzie ją znał na tyle dobrze, że umożliwi mu to natychmiastowe dostosowywanie do zmian, wówczas jego zapał i pasja w sposób oczywisty przełożą się skuteczność całej drużyny. Tacy zawodnicy wzniosą się na szczyty swoich możliwości  i będą kreować ponadstandardowe rozwiązania na rzecz firmy.

Rolą coacha jest koordynowanie procesu, dostarczanie potrzebnych metod i narzędzi oraz dbanie o bezpieczeństwo uczestników, uwzględnianie możliwości zespołu, z zachowaniem uważności na proces.

Coaching zespołowy przeznaczony jest dla zespołów realizujących wspólny projekt bądź pracujących nad wspólnym zadaniem.

Proces coachingu składa się z 5-6 sesji w zależności od wybranego obszaru pracy. Tematem do pracy może być zarówno szeroko rozumiana efektywność, jak i tematy bardziej sprecyzowane, np. komunikacja, motywacja, kreatywność itp.

Proces składa się z następujących bloków:

1. Świadomość sytuacyjna. Przyjrzenie się temu, jak działa zespół. Mocne i słabe strony zespołu, zależności, relacje i sposób funkcjonowania.

2. Ustalenie wartości indywidualnych i wspólnych dla zespołu. Wpływ wartości indywidualnych na wartości i cele zespołu.

3. Role w zespole. Czy narzucona rola spełnia swoje zadanie. Jak znaleźć swoje miejsce w zespole – zespół w równowadze.

4. Dysfunkcje zespołowe. Czy warto ufać, angażować się i brać odpowiedzialność. Jak działa strach przed konfliktem i czy rezultat ma znaczenie.

5. Informacja zwrotna – udzielanie i przyjmowanie. Budowanie odwagi, umiejętności wyrażania oczekiwań, tworzenie wartości informacji zwrotnej.

6. Tarcza zespołu. Ustalenie wspólnych celów, wartości, reguł, działań i relacji.

7. Integracja. Zharmonizowanie wszystkich wypracowanych elementów, optymalizacja działań, uformowanie przestrzeni dla dalszego rozwoju.

Coaching zespołowy sprawdzi się w następujących sytuacjach:

 • budowanie nowego zespołu;
 • niezdrowe konflikty w zespole;
 • istotne osłabienie efektywności;
 • długotrwały spadek zaangażowania;
 • częste trudności komunikacyjne;
 • pojawienie się nowego lidera.

Korzyści z coachingu:

 • wzmocnienie zaangażowania,
 •  wzrost motywacji,
 • usprawnienie pracy zespołowej,
 • integracja zespołu, poczucie jedności celu,
 • wzrost efektywności,
 • wsparcie kreatywności, znalezienie przestrzeni dla nowych pomysłów,
 • poprawa komunikacji wewnątrz i na zewnątrz zespołu ,
 • wzmocnienie decyzyjności.

Nasi trenerzy współpracują z:

Masz pytania?

Wpisz swój numer telefonu. Oddzwonimy do Ciebie!

Wprowadź prawidłowy numer