zadzwoń: 71-314-25-24

Asertywność

Asertywność w teorii określana jest jako posiadanie i wyrażanie własnego zdania oraz bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w granicach nienaruszających praw i psychicznego terytorium innych osób oraz własnych. W praktyce w dalszym ciągu błędnie kojarzona jest jednak z umiejętnością mówienia stanowczego „nie”. Asertywność nie wyraża się w zachowaniach agresywnych, ale wykorzystywana jest do obrony własnych praw w sytuacjach społecznych. Jest umiejętnością nabytą, którą można doskonalić zarówno na płaszczyźnie osobistej jak i w kontaktach z ludźmi w środowisku pracy.

Szczegółowy plan warsztatów może opierać się na poniższych zagadnieniach:

 • wprowadzenie do tematyki asertywności – weryfikacja samoświadomości uczestników definicja asertywności – omówienie zachowania pasywnego/ agresywnego/ asertywnego
 • umiejętność rozróżnienia zachowania asertywnego
 • ocena poziomu asertywności uczestników – test
 • dlaczego warto być asertywnym?
 • trudności w byciu asertywnym – siła charakteru czy zdolność komunikacji?
 • parametry elastycznego zachowania
  • komunikacja werbalna (konstrukcja komunikatu „ja” na czterech płaszczyznach)
  • niewerbalna
  • wizualizacja
  • wewnętrzny monolog
  • prawa i obowiązki – wydrukowane materiały
  • przekonania
 • asertywność w negocjacjach: Win-Win
 • zasługujesz na szacunek – bądź pewny siebie i asertywny – sprawdzone sposoby na zwiększenie swojej asertywności

Program szkolenia może zawierać wszystkie lub wybrane zagadnienia z zakresu asertywności, budowany jest zawsze w oparciu o indywidualne potrzeby danej grupy szkoleniowej lub konkretnego uczestnika.

Szkolenie z tematyki asertywności zapozna uczestników z wielom praktycznymi rozwiązaniami, które będzie można w konkretny sposób zaaplikować w swoim życiu (prywatnym i firmowym) odrazu po wyjściu z sali szkoleniowej. Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z poprawną definicja asertywnosci, nauczenie ich rozpoznawania zachowań asertywnych i przećwiczenie samodzielnego tworzenia komunikatów asertywnych w oparciu o model kumunikatu „Ja” na czterech płaszczyznach. Warsztaty wymagają dużego zaangażowania ze strony pracowników i zbudowane sa na bazie praktycznych ćwiczeń.

Szkolenie z zakresu asertywności adresowane jest do każdego, kto czuje potrzebę zwiększenia swojej świadomości w tej dziedzinie jak również chce poznać praktyczne techniki budowania własnej pewnosci siebie i komunikowania się w sposób asertywny z otoczeniem.

W szkoleniu z asertywności może brać udział każdy niezależnie od zajmowanego stanowiska i charakteru swojej posady.

Rekomendowana długość czasu szkolenia: 1 lub 2 dni szkoleniowe.

Nasi trenerzy współpracują z:

Masz pytania?

Wpisz swój numer telefonu. Oddzwonimy do Ciebie!

Wprowadź prawidłowy numer