zadzwoń: 71-314-25-24

Kurs dla uczniów szkoły podstawowej, klasy 1-3.

Podstawowe informacje

dla kogo: dzieci w wieku 7-9 lat

czas trwania zajęć: 45 min.

częstotliwość: 1 lub 2 x tyg.

terminy zajęć: popołudniowe, od 15.30 do 18.30

grupy: 6-8 os. lub 9-12 os.

koszt kursu obejmuje:

  •  dostęp do Dziennika online
  •  diagnozę językową i zajęcia pokazowe
  •  materiały dodatkowe
  •  opiekę lektora i metodyka Szkoły
  •  konsultacje dla słuchaczy i rodziców z lektorem i metodykiem w przypadku dłuższej nieobecności lub wątpliwości językowych
  •  dostęp do biblioteki szkoły
  •  semestralną i roczną, pisemną ocenę postępów słuchacza
  •  zeszyt/ słowniczek Between
  •  certyfikat ukończenia kursu

cena kursu:

zależna od częstotliwości zajęć, wielkości grupy, sposobu płatności.

zadzwoń: 713142524

Jak wyglądają zajęcia?

Podobnie jak w przypadku przedszkolaków tak i tu zajęcia opierają się na zabawie. Dzieci nie mają świadomości nauki, a szczególnie takiej typowo szkolnej. Praca na zajęciach opiera się na komunikacji i praktycznym wykorzystaniu języka.

Dzieci pracują w parach, w grupie bądź samodzielnie i ich głównym zadaniem jest wykorzystywanie języka obcego do komunikacji poprzez gry, piosenki, zabawy ruchowe, karty obrazkowe i odsłuchiwanie nagrań. Dodatkowo, nasi mali słuchacze biorą udział w projekcie filmowym w ramach, którego nagrywają najciekawsze i najbardziej przydatne wyrażenia i zwroty po to by móc wracać do nich z rodzicami czy też rodzeństwem.

W przypadku dzieci starszych tj. 8, 9 lat oprócz słowa mówionego pojawia się podczas zajęć słowo pisane, zaczynamy koncentrować się na nim bardziej mając świadomość, że w wieku siedmiu lat dzieci wprowadzane są dopiero do świata liter.

Jak uczymy?

W grupach mniejszych, w salach dedykowanych dzieciom w tym wieku. Zajęcia prowadzą lektorzy mający predyspozycje do pracy z dziećmi w wieku szkolnym,a przede wszystkim kochający małe dzieci. Oprócz tych naturalnych zdolności, nasi lektorzy przechodzą cykl szkoleń i znajdują się pod stałą opieką metodyczną.

Ucząc kładziemy nacisk na komunikację i swobodne posługiwanie się językiem obcym. Dzieci uczą się słów w kontekście i używają ich w pełnych zdaniach. Chcemy żeby nauka była dla nich przyjemnością i zabawą, a jednocześnie przynosiła konkretne efekty w postaci znajomości słów i swobodnej komunikacji językowej.

Współpracujemy z firmami:

Masz pytania?

Wpisz swój numer telefonu. Oddzwonimy do Ciebie!

Wprowadź prawidłowy numer